Automaatika on väga lai teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb automaatseadmete ja automatiseeritavate protsesside kontrollimise ja juhtimise meetodite ning vahenditega.

Automatiseerimise eesmärk on aga vähendada käsitsitööd, asendades selle tarkade seadmete ning neid juhtiva tarkvaraga.

Vananeva rahvastikuga riikides muutub kvalifitseeritud tööjõu puudus üha põletavamaks probleemiks. Seetõttu pööravad ettevõtjad üha sagedamini pilgu automaatikaseadmete poole ning uurivad nende kasutusele võtmise võimalusi.

Automatiseerimise olulisemad eesmärgid

 • tootlikkuse suurendamine,
 • tööjõu maksumuse vähendamine,
 • tööjõu puuduse leevendamine,
 • rutiinse töö vähendamine,
 • töötajate ohutuse suurendamine,
 • toodangu kvaliteedi parandamine,
 • tööprotsesside teostamine, mida käsitsitöö ei võimalda.

ENERGY OÜ pakub oma klientidele terviklahendusi tootmisprotsesside ohjamiseks automatiseeritud juhtimissüsteemide ja programmeeritavate kontrollerite baasil.

Meie poolt pakutavad terviklahendused hõlmavad automatiseeritud juhtimise projekteerimist, komponentide müüki, paigaldamist, häälestamist, hooldamist ja loomulikult igakülgset konsultatsiooni ning protsessijuhtimise automaatikaga seotud koolitust

Nii nagu mis tahes muu projekti puhul alustame lähteülesande koostamisest ning kaardistame üheskoos ära, millise ülesande peaks automatiseerimise protsess lahendama. Seejärel koostame automatiseerimise eskiisprojekti, siis eel-, põhi- ja tööprojekti ning olemegi valmis automaatikaprojekti ellu viima. 

Pakume erinevad automaatikalahendused vastavalt kliendi soovile

Erinevad automaatikasüsteemide lahendused

 • Puurkaev-pumplad
 • Veetöötlusjaamad
 • Reoveepumplad
 • Reoveepuhastid
 • Häireedastused
 • Kaugjuhtimissüsteemid

Erinevad tarkvaralahendused

 • Erinevate tööstuslike kontrollerite programeerimine
 • Häideedastuste loomine
 • Visualiseerimine

Lisavõimalused

 • Hinnakalkulatsioonide koostamine
 • Konsultatsioon tööde teostamise paremaks organiseerimiseks
FaLang translation system by Faboba